Services

OUR SERVICES INCLUDES

RISK MANAGEMENT


God styring av risiko er avgjørende for å lykkes i utvikling av all forretningsvirksomhet. Vi etablerer effektive og velfungerende styrende systemer tilpasset hver enkelt kundes behov. Vi deltar også i implementeringen og driften av slike systemer.

ORGANIZATIONAL CULTURE


Selskapets kultur er grunnmuren for alt godt endringsarbeid. Vi tror på utsagnet om at «kultur spiser strategi til frokost». Vi starter alltid et kulturstyrkingsprosjekt med grundige samtaler med ledere og representanter for de ansatte, deretter utarbeider vi skreddersydde opplegg for hver virksomhet basert på vår teoretiske og metodiske plattform.

STRATEGIC MANAGEMENT


Vi har vært i krigen og vet hvordan det kjennes. Med basis i topputdanning deler vi egne erfaringer fra ulike lederposisjoner, styreverv, politikk, lokal og nasjonal forvaltning, næringsliv og forskning. Du skal være trygg når du som leder søker råd og støtte hos Front Management. Det samme gjelder om dere ønsker bistand og veiledning for å videreutvikle selskapets strategi.

OUR EXECUTION MODEL

01.


IDENTIFYDefine scope of work.


02.


DIAGNOSEUnderstand the issue.


03.


DESIGN AND DELIVERPrepare solution to address issue, and implement solution.


04.


SUSTAINEnsure that effect of change is sustained.


Copyright © All Rights Reserved

 

+47 95 96 77 96

Contact Info

post@frontman.no

Niels Juels gate 50

      4008 Stavanger